sobota 30. srpna 2014

Způsoby světatvorby

Nelson Goodman je jedním z nejvýraznějších představitelů analytické estetiky a filozofie, přesto jsme se jeho Způsoby světatvorby zabývali i na našich hodinách Základů studia nových médií.
Podle Goodmena nemůžeme zachytit svět jako takový. Jediné, co můžeme zachytit, jsou různé verze světa, kterých je velké množství.
Podle Goodmana totiž svět závisí na pojmech a svět tedy vnímáme pomocí pojmů a symbolů. Pojmový aparát může být různý, a proto existují rozličné verze světa, neboť svět třídíme podle pojmového aparátu.
Například svět Eskymáka se liší od našeho světa, neboť rozlišuje několik odstínů bílé barvy. Stejně tak může být tužka jednou vnímaná jako předmět na psaní a podruhé jako shluk atomů. A obrázek na počítači lze vnímat jednou jako zápis v binární soustavě v podobě jedniček a nul a podruhé jako obrázek krajiny. Zároveň jsou všechny varianty světů stejně reálné, nemůžeme říci, že by jedna z variant byla méně reálná než druhá. Rozporné verze světa jsou správné v daném systému, k němuž se vztahují. Záleží na referenčním rámci, ke kterému daný svět vztahujeme.
Každý z nás tak má svůj vlastní svět, protože každý z nás má rozdílné zkušenosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat