neděle 31. srpna 2014

Otázka techniky

Abychom mohli podle Martina Heideggera pochopit, co je technika, a zjednat si k ní svobodný vztah, nemáme považovat techniku jako prostředek k dosažení určitých našich cílů. Je třeba uchopit techniku duchovně. A jak sám říká, mít techniku pod kontrolou se stává čím dál naléhavější záležitostí.
Technika je jedním ze způsobů odkrývání. Pojem technika je totiž odvozen z řeckého slova techné, které znamená dovednost, ale slovem techné bylo kdysi také označováno krásné umění sloužící k poznání a k odkrývání. Heidegger sám upozorňuje, že takováto definice techniky možná vystihovala řecké myšlení, ale nehodí se k vystižení moderní techniky. A právě v tomto bodě by nás to mělo zneklidňovat.
         Technika sloužila k odkrývání.  Avšak dřívější podoba techniky se od nynější liší. Moderní technika neslouží k odkrývání, ale k vymáhání – vymáhání energie, vymáhání plodin, vymáhání nerostných surovin, …
Tato skutečnost se stává nebezpečím, neboť i člověk, který si neuvědomuje tuto bytnost techniky se sám stává tím, který je vymáhaný. Avšak bytnost techniky  v sobě nese možnou záchranu – a tou je umění (a Heidegger není jediným filozofem, který vidí záchranu člověka v umění). Umění slouží k odkrývání a právě díky němu si můžeme uvědomit pravou povahu techniky.

Žádné komentáře:

Okomentovat