sobota 30. srpna 2014

Simulakrum Jeana Baudrillarda

Klíčovými pojmy pro francouzského postmoderního filozofa Jeana Baudrillarda jsou termíny simulace a simulakrum.
Baudrillard chápe postmoderní dobu jako dobu, ve které jsou lidé ovlivněni simulakry. Simulakrum je něco, co vypadá, že napodobuje reálný předmět, ale co ve skutečnosti už základ v realitě nemá. A právě postmoderní doba je dobou plnou simulaker.
Na produkci simulaker mají z velké části vliv média. Média jsou vmísena do všech oblastí našeho života, že již nejsme schopni oddělit jejich účinky. „Médium samo už není možno jako takové identifikovat...“ Média vytvářejí obraz reality, který však není skutečný.
Společnost se podle tohoto autora stala na simulakrech příliš závislou. Závislou natolik, že už ztratila kontakt s reálným světem. Simulakra se stávají reálnějšími než realita sama. Již nemůžeme mluvit o realitě. Realita se stává hyperrealitou plnou nereálných simulaker.
A co je příkladem těchto nereálných simulaker? Všechny nereálné postavy z filmů a seriálů, na které v každodenním rozhovoru odkazujeme, virtuální úspěchy typu „jsem major na Foursquare“ nebo naše facebookové profily v mnoha případech předstírající, že jsme něco, co nejsme. 

Žádné komentáře:

Okomentovat